Добре дошли !
Сега можете да упрaвлявате
вашия сервиз онлайн
всичко става лесно и удобно.
Нашата платформа ви предлага
пълен контрол на вашия сервиз
издаване, съхранение, отпечатване
на сервизни протоколи.


  Кой може да работи
 
 
Клиенти
Вашите клиенти могат да проверяват статуса на поръчките си през интернет 24 часа /7 дни в седмицата.
 
Сервизен работник
Може да приема и да обработва сервизни поръчки
 
Управител
Може да приема и да обработва сервизни поръчки има пълен контрол върху платформата

  Основни предимства
 
 
- Поръчки в сервиза
- Статус на поръчки в сервиза
 
- Приема поръчки
- Променя поръчки
- Добавя продукти
- Добавя ремонти
- Добавя клиенти
- Отпечатва протоколи
 
- Приема поръчки
- Променя поръчки
- Изтрива поръчки
- Добавя продукти
- Променя продукти
- Изтрива продукти
- Добавя ремонти
- Добавя клиенти
- Отпечатва поръчки
 
 Инфо   

 Инфо   
 Инфо   
© 2008-2016 adngr.com
All rights reserved
Условия за ползване   |   Поверителност   |   Помощ
cron