Вход Платформата е в демо режим


    Декларация за поверителност
 
Декларация за поверителност
{ FAQ_TITLE1 }
1   Поверителност
1.1 Nationalist Democratic Action
Nationalist Democratic Action, неговите клонове и дистрибутори (общо наричани по-нататък „adn”) уважават вашето право на поверителност и поемат ангажимента да спазват законите и нормативните актове, касаещи защитата на личните данни. Целта на Декларацията за поверителност е да ви информира как ще бъдат използвани всички лични данни, събирани от adn и как можете да промените или да ни накарате да изтрием данните за вас, които съхраняваме..
Върнете се в началото
1.2 Как се защитава поверителността на потребителите?
Ние осъзнаваме съвсем ясно доверието, което ни гласуват потребителите, както и нашата отговорност да защитим тяхната поверителност. Убедени сме, че прозрачността и правото на избор са в основата за постигането на това. Стремим се да уведомим потребителите за събираната от нас информация, когато те използват нашите продукти и услуги, и им даваме възможности да избират каква информация да предоставят на adn и други компании..
Върнете се в началото
2   Декларация за поверителност
2.1 1. Общи условия
Adn поема задължението да използва данните, които предоставяте чрез този уебсайт, в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Adn събира лични данни само чрез доброволното им предоставяне по различни начини като (онлайн) регистрация на продукти. Ние ще използваме получените данни,за да ви предоставим информация за поисканите от вас продукти и услуги. Това може да изисква осъществяване на контакт с вас по имейл, телефон, SMS или писмо. В случай на промоционални оферти това може да включва потвърждаване на правото ви да се възползвате от предложението и уведомяване за административните формалности. Компанията Adn може да предава лични данни на други дъщерни компании и/или на трети страни, ангажирани от нея за извършването на определени услуги. Използването на всички данни, предадени при такива условия, ще бъде ограничено само до целта, за която те са събрани, и те няма да бъдат използвани за никакви други цели, освен посочените в тази Декларация за поверителност..
Върнете се в началото
2.2 2. Информиране
Ако сте посочили, че искате да получавате такава информация, Adn, една от свързаните с нас компании или трети страни, обвързани чрез договор с Adn, също може да влезе в контакт с вас по имейл или по друг начин (по пощата или по телефона, ако сте посочили номер), за да ви информира за услуги, продукти, конкурси или предложения, свързани директно с компанията Adn или подобни услуги. Ако в даден момент вие пожелаете да спрете да получавате такава информация, можете да ни уведомите за това, като се свържете с Adn чрез нашия онлайн център за поддръжка или чрез писмо до Администратора..
Върнете се в началото
2.3 3. „Бисквитки”
Adn може да събира данни за начина, по който използвате този уебсайт. Това може да се извършва чрез използването на „бисквитки”. „Бисквитките” са малки файлове с данни, които вашият браузър запазва върху твърдия диск на компютъра ви. Когато посетите отново нашия уебсайт, сървърът ни автоматично ще разпознае „бисквитката” и ще ни даде информация за последното ви посещение. Повечето браузъри приемат „бисквитките” автоматично; обикновено е възможно да промените настройките на браузъра, за да спрете автоматичното приемане. Ако изберете да се спре получаването на „бисквитките”, ще може да продължите да използвате повечето от функциите на нашия уебсайт. Възможно е също така ние да проведем наблюдение с цел оценка на популярността на различни части на сайта, както и подобряване на навигацията в него, но тази информация няма да съдържа вашите лични данни.
В раздела за нашите членове „бисквитките” се използват за разпознаване и запомняне на вашия браузър и съответно на самите вас чрез запазване в „бисквитка” на членския ви номер и идентификатора на сесията. „Бисквитката”, използвана за тази цел, е временна и ще се запази в браузъра само докато напуснете сайта. Използването на „бисквитки” ви осигурява възможност да се придвижвате бързо от една страница към друга и да използвате различните функции. Моля, имайте предвид, че ако сте изключили „бисквитките”, е възможно да ви бъде отказан достъп до някои части на уебсайта, които зависят от използването на „бисквитките”.
Изтрий всички бисквитки изтрива бисквитките създадени от уебсайта които запомнят вашата регистрация и ви поддържат включен..
Върнете се в началото
2.4 4. Сигурност
Ние използваме мерки за сигурност, за да осигурим защита на вашите лични данни. Използваме кодиране там, където е подходящо, и защитна стена, за да попречим на трети страни да получат достъп до вашите лични данни.
За да спазим действащите закони и законовите изисквания на държавните органи, ние си запазваме правото да получаваме достъп и да разкриваме данни, позволяващи определяне на самоличността с цел да осигурим правилната работа на нашите системи или да защитим нашите клиенти и самата ни компания. Запазваме си също така правото да разкриваме данни, позволяващи определяне на самоличността, на трети страни при поява на оплакване относно начина, по който използвате уебсайта или услугите ни.
Във вашия профил има специална опция: Скриване на вашия онлайн статус. Ако я включите, името ви ще бъде видимо само за администраторите и за вас. За останалите потребители ще сте Скрит..
Върнете се в началото
2.5 5. Права
Вие имате право да получавате достъп, да коригирате, актуализирате или изтривате своите данни чрез съответната връзка към вашия профил или чрез подаване на заявление до нашия онлайн център за поддръжка или чрез писмо до Администратора. Моля, имайте предвид, че ако искате да получите копие от информация за вас, която пазим, може да поискаме да удостоверите самоличността си. Adn си запазва правото в такива случаи да начисли малка административна такса..
Върнете се в началото
2.6 6. Срок
Ние ще пазим вашите лични данни за периода от време, необходим, за да можем да ви осигурим поисканите услуги или продукти или за допълнителен период, изискван от закона..
Върнете се в началото
2.7 7. Изменения
Adn си запазва правото да внася изменения в Декларацията за поверителност, като ще ви уведомява за всички съществени промени, засягащи начина на използване на личните ви данни..
Върнете се в началото
2.8 8. Друга информация
Възможно е част от обработката на вашите лични данни да се извършва на места извън Европейското икономическо пространство единствено за посочените по-горе цели и за нуждите на груповото им администриране. Това включва прехвърляне на данни на място извън Европейското икономическо пространство. Компанията Adn ви уверява, че в случай на такова прехвърляне на вашите данни тя гарантира вземането на всички необходими мерки и съответно контрол за защита на конфиденциалността и сигурността им и че това прехвърляне ще бъде извършено в съответствие със законите за защита на данните..
Върнете се в началото© 2008-2016 adngr.com
All rights reserved
Условия за ползване   |   Поверителност   |   Помощ
cron